> O FIRMIE

Podstawowym przedmiotem działalności Real Gas Paliwa Sp. z o. o. jest obrót paliwami ciekłymi – w szczególności olejem napędowym, pochodzącymi z importu z Białorusi oraz z krajów Unii Europejskiej. Działamy w oparciu o koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną na okres od 28 maja 2014 roku do 28 maja 2024 roku o numerze OPC/13104A/23530/W/OLB/2015/RD.

Swoją działalnością obejmujemy teren całej Polski. Korzystamy z pojemności magazynowych Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o. o. oraz Tanquid Polska Sp. z o. o. Prowadzimy również sprzedaż olejów napędowych oraz benzyn na innych bazach paliw w całej Polsce na podstawie umów handlowych z koncernami paliwowymi. Oferujemy Państwu paliwo wysokiej jakości, zgodnej z wymogami polskiej normy.

W swojej działalności kierujemy się zasadami partnerstwa i profesjonalizmu. Staramy się indywidualnie i elastycznie wychodzić naprzeciw potrzebom naszych Klientów biznesowych. Od początku działalności spółki dbamy o to, aby odpowiedni poziom kwalifikacji zawodowych naszych pracowników dawał Klientom Real Gas Paliwa Sp. z o. o. pewność satysfakcjonującej współpracy.