> KONTAKT

Real Gas Paliwa Sp. z o.o.


ul. Sadowa 14/4
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 87 99
e-mail: info@realgas.pl

Handel:

Manager ds. handlu i logistyki - Anna Onoszko, tel. 501 038 224, 83 342 79 28, fax: 83 342 79 17,
e-mail: paliwa@realgas.pl

Regionalny kierownik sprzedaży - Leszek Bicki, tel. 885 755 100, fax: 83 410 76 50,
e-mail: bicki@realgas.pl

Finanse:

Specjalista ds. finansowych - Katarzyna Mikołajczuk, tel. 500 248 633, 83 342 79 24
Referent ds. księgowych - Justyna Żukowska, tel. 509 625 542, 83 342 79 22
fax: 83 342 79 17

NIP 521 36 55 905   REGON 146891543   KRS 0000478194
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN

mBank PLN 18 1140 1094 0000 3765 5000 1001